Moneta dosáhla za 4Q20 čistého zisku ve výši 685 mil. Kč (-28 %), a překonala tak odhady trhu (638 mil. Kč). Pozitivní překvapení pramení především z nižší tvorby opravných položek, která je na kvartální bázi obtížně predikovatelná. Provozní zisk poklesl o 7 % r/r a byl jen lehce pod odhady trhu. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 5 %, což je kombinace 46% růstu hrubých úvěrů, z velké části jako důsledek akvizice Wüstenrot CZ a nižší čisté úrokové marže (2,7 % vůči 3,7 % ve 4Q20). Výnosy z poplatků propadly o 12 % kvůli nižší aktivitě klientů v důsledku pandemie Covid-19. Růst provozních nákladů (+12 % r/r) souvisí se zmíněnou akvizicí, na srovnatelné bázi by byly provozní náklady meziročně bez výraznější změny.

Kvalita úvěrového portfolia se zhoršila jen velmi mírně. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl na 2,3 % (1,5 % ve 3Q20 a 1,8 % v 4Q19). Opravné položky meziročně výrazně vzrostly na 475 mil. Kč. Rizikové náklady za celý rok dosáhly 174 b.b., což je mírně pod spodním okrajem výhledu managementu (175 – 190 b.b.). Kapitálová přiměřenost dosáhla 18,2 % a přebytek kapitálu nad regulatorním minimem (včetně 1% opatrnostní rezervy managementu) byl 6,4 mld. Kč (12 Kč na akcii). Společnost, ostatně jako vždy od IPO, naplnila všechny celoroční cíle managementu a zároveň potvrdila výhledy pro roky 2021-2025.

Z našeho pohledu jsou zveřejněné informace neutrální a bez jakéhokoliv výraznějšího překvapení. Z pohledu akcií jsou nyní samotná čísla v pozadí připravované dobrovolné nabídky odkupu akcií ze strany PPF a následných jednání o akvizici Air Bank. Konferenční hovor k výsledkům management pořádá dnes od 15:00 SEČ.

 

v mil. Kč

4Q 2020

4Q 2019

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

2 113

2 014

5%

2 038

2 059

  Poplatky a provize

482

501

-4%

502

499

  Ostatní provozní výnosy

149

170

-12%

172

147

Provozní výnosy

2 744

2 685

2%

2 712

2 706

Provozní náklady

-1 461

-1 301

12%

-1 438

-1 401

Provozní zisk

1 283

1 384

-7%

1 274

1 305

  Opravné položky

-475

-216

120%

-543

-549

Čistý zisk

685

949

-28%

577

638

    Zdroj: J&T Banka, Moneta