Moneta dosáhla za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 582 mil. Kč (+90 % r/r), mírně nad naší projekcí i konsensem trhu. Za výrazným meziročním růstem je rozpouštění opravných položek a růst úrokových výnosů. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 20 % r/r, k čemuž kromě růstu úrokových sazeb výrazně přispěl také 11,7% růst hrubých výkonných úvěrů a podobně rychlý růst klientských vkladů (+11,4 %). V mezikvartálním srovnání však již dochází k výraznému zpomalení růstu čistých úrokových výnosů vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám i na straně zdrojů. Výnosy z poplatků a provizí byly vyšší o 10 % především zásluhou transakčních poplatků a prodeje produktů třetích stran, ostatní provozní výnosy pak poklesly o 59 % kvůli nižším výnosům z finančních operací.

Provozní náklady drží banka stále relativně pod kontrolou, když vysoká inflace a tlak na růst mezd jsou tlumeny nižším počtem zaměstnanců (-5,5 % r/r). Ve 2Q zároveň banka zaúčtovala mimořádný výnos 113 mil. Kč jako náhradu nákladů za zrušenou transakci s PPF. Jak již management dříve avizoval, banka zlepšila hodnocení části úvěrového portfolia, které bylo předtím sníženo kvůli dopadům Covid-19, nicméně bylo pravidelně spláceno, a rozpustila s tím související dříve vytvořené opravné položky. Poměr nesplácených úvěrů tak výrazně klesl na 1,4 % (1,8 % na konci 1Q). Zároveň s výnosem z prodeje části portfolia nesplácených úvěrů tak rozpouštění opravných položek bylo větší než tvorba nových.

Kapitálová přiměřenost byla ke konci června na úrovni 16,8 %, tedy přibližně 1,7 % nad regulatorními požadavky včetně 1% rezervy stanovené managementem (dohromady 15,1 %).

Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně, samotná čísla nepřinesla žádné výraznější překvapení, nicméně jsou mírně lepší oproti našim odhadům jak na úrovni provozního, tak čistého zisku, podíl nesplácených úvěrů je na historickém minimu a růst úvěrového portfolia i klientských vkladů je stále rychlejší než růst celého trhu. Na druhou stranu neočekáváme výraznější reakci investorů. Ti budou nyní spíše vyčkávat na vývoj debaty o případném zavedení sektorových daní. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 14:00

 

v mil. Kč

2Q 2022

2Q 2021

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

2 458

2 056

20%

2 440

2 476

  Poplatky a provize

545

495

10%

505

520

  Ostatní provozní výnosy

63

153

-59%

85

84

Provozní výnosy

3 066

2 704

13%

3 030

3 081

Provozní náklady

-1 275

-1 333

-4%

-1 274

-1 299

Provozní zisk

1 791

1 371

31%

1 756

-

  Opravné položky

155

-334

-

115

67

Zisk před zdaněním

1 946

1 037

88%

1 871

1 848

Čistý zisk

1 582

833

90%

1 506

1 492

Zdroj: J&T Banka, Moneta