Moneta v pátek ráno zveřejní čísla za 3Q 2021. Na úrovni čistého zisku očekáváme více jak 60% meziroční nárůst na 1 161 mil. Kč, za kterým jsou především nižší rizikové náklady. Překvapivě rychlé zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB by se mělo začít postupně projevovat v úrokových výnosech, které by se měly vrátit k růstu. Celkový objem hrubých úvěrů očekáváme meziročně vyšší přibližně o 9 %. Výnosy z poplatků by měly navázat na pozitivní vývoj z první poloviny roku a udržet se mírně pod úrovní 500 mil. Kč.

Poměr nevýkonných úvěrů v celém bankovním sektoru ve 3Q mírně klesl, což by spolu s prodejem dalšího balíku nesplácených pohledávek mohlo vést k poklesu podílu nesplácených úvěrů v případě Monety pod 2,4 % (2,5 % ve 2Q21). Česká Národní Banka dále také v srpnu výrazně zlepšila odhad růstu HDP v tomto roce z 1,2 na 3,5 %, což se pozitivně projeví v rizikových modelech banky a rozpouštění opravných položek vytvořených v minulém roce podle pravidel IFRS 9.

Na základě našich odhadů výsledků za prvních 9 měsíců roku očekáváme, že společnost potvrdí a splní celoroční cíle na provozní úrovni, které počítají s výnosy minimálně 10,8 mld. Kč, náklady do 5,5 mld. Kč a provozním ziskem minimálně 5,3 mld. Kč. Zároveň však očekáváme výrazné snížení odhadu rizikových nákladů (nyní 60-70 b.b.) a na základě toho zvýšení očekávaného čistého zisku (nyní minimálně 3 mld. Kč).

 

v mil. Kč

Oček. 3Q21

3Q 2020

r/r

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

2 106

2 043

3%

2 105

  Poplatky a provize

488

500

-2%

502

  Ostatní provozní výnosy

155

218

-29%

148

Provozní výnosy

2 749

2 761

0%

2 754

Provozní náklady

-1 298

-1 383

-6%

-1 312

Provozní zisk

1 451

1 378

5%

 

  Opravné položky

0

-554

-

-163

Zisk před zdaněním

1 451

824

76%

1 279

Čistý zisk

1 161

716

62%

1 024

Zdroj: J&T Banka, Moneta