Společnost Tanemo ze skupiny PPF oznámila, že obdržela souhlas ze strany ČNB k navýšení podílu v Monetě až na 30 %. Tanemo prostřednictvím veřejné dobrovolné nabídky akcií získalo 28,36% podíl, nepodmíněná část do 10 % byla vypořádána 24. března, zbývající část, která podléhala schválení ze strany ČNB, bude vypořádána 20. dubna.