Banka dokončila prodej dalších nezajištěných retailových a korporátních úvěrů v selhání v nominální hodnotě přibližně 0,6 mld. Kč. Z této transakce Moneta realizuje zisk před zdaněním ve výši 65 mil. Kč. Od začátku roku již banka prodala úvěry v nominální hodnotě 2,5 mld. Kč a realizovala zisk před zdaněním přibližně 310 mil. Kč. Prodej nesplácených úvěrů je v souladu s dlouhodobou strategií banky.