Banka obdržela od ČNB minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Moneta bude od 31. prosince 2023 povinna držet na rekapitalizaci 6,3 % z rizikově vážených aktiv. Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023 je pak tento požadavek na úrovni 3,1 %. Celkový minimální požadavek na kapitál by tak měl vzrůst ze současných 13,4 % z rizikově vážených aktiv na 20,7 % od 31. prosince 2023, když se kromě zmíněných požadavků MREL projeví také zvýšení proticyklické rezervy z 0,5 % na 1,5 %. Druhým omezením je pak požadavek na minimální úroveň kapitálu a způsobilých závazků minimálně na úrovni 4,87 % z celkové expozice, což představuje zvýšení o 1,87 p.b. ze současných 3 %.

Podle managementu jsou požadavky plně v souladu s očekáváním banky a jsou zahrnuty do dlouhodobých kapitálových plánů. Management plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku vydat první emisi dluhopisů způsobilých pro krytí MREL požadavku v objemu 5 mld. Kč, což představuje přibližně 3 % z rizikově vážených aktiv. Dodatečné požadavky související s MREL budou kryty emisemi způsobilých dluhopisů a neměly by tak mít výraznější dopad na kapacitu banky vyplácet nadbytečný kapitál ve formě dividend.