Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 4Q 2018 ve středu 6. února před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 790 mil. Kč. Meziroční pokles čistého zisku o 2 % je pak způsoben především na úrovni rizikových nákladů, kde banka ve 4Q 2017 realizovala zisk z prodeje nesplácených úvěrů ve výši 124 mil. Kč. Na úrovni provozního zisku očekáváme meziroční růst o 7 %.

Úrokové výnosy by měly meziročně vzrůst o 2 % na 1 882 mil. Kč a potvrdit obrat negativního trendu, ke kterému došlo poprvé již ve 3Q. Očekáváme růst úvěrů bez selhání o 13 % r/r a mezikvartálně stabilní úrokovou marži (4,4 %). Výrazný, přibližně 10% očekávaný pokles výnosů z poplatků je částečně dán mimořádně dobrým výsledkem ve 4Q17. Mezikvartálně by tyto výnosy měly být přibližně o 8 % vyšší zásluhou sezónnosti.

Provozní náklady očekáváme meziročně nižší o 9 %. Důvodem je nižší počet zaměstnanců, který kompenzuje tlak na růst mezd a úspory u ostatních provozních nákladů.

Pokračující pozitivní vývoj ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost by měly nadále přispívat k nízké úrovni rizikových nákladů, které očekáváme ve 4Q na úrovni 61 b.b., za celý rok by pak rizikové náklady měly dosáhnout 16 b.b., na spodním okraji výhledu managementu (15 – 25 b.b.).

Naše projekce jsou v souladu s celoročním výhledem managementu, který počítá s tržbami kolem 10 mld. Kč (naše oček. 10,04 mld. Kč), provozními náklady 4,8 mld. Kč (oček. 4,85 mld. Kč) a čistým ziskem 4,1 mld. Kč (oček. 4,13 mld. Kč). Management dále již také deklaroval, že plánuje navrhnout dividendu ze zisku minulého roku ve výši 5,6 Kč na akcii (7,5% hrubý dividendový výnos).

Investory budou v rámci prezentace a následného konferenčního hovoru nejvíce zajímat případné informace k plánované akvizici Air Bank a Home Creditu, kde management vyjednává o změně původních podmínek.

Aktuálně se cena akcií stále pohybuje téměř o 10 % níže oproti úrovni před oznámením akvizice v říjnu minulého roku. Výsledky by měly potvrdit pokračující pozitivní trend v hospodaření banky, nicméně do vyjasnění podmínek případné transakce nebude hospodaření banky hlavním faktorem, který určuje vývoj akcií, a případná výraznější reakce bude navázána spíše na jakékoliv informace o změně podmínek akvizice. 

 

mmb-e4q2018-cz.pdf