Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 1Q 2019 ve čtvrtek 2. května před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 959 mil. Kč. Meziroční pokles čistého zisku o 18 % je pak způsoben především na úrovni rizikových nákladů, kde banka v 1Q 2018 realizovala zisk z prodeje nesplácených úvěrů ve výši 475 mil. Kč. Na úrovni provozního zisku očekáváme meziroční růst o 11 %.

Růst úrokových výnosů by měl zrychlit na 7,4 % r/r, podpořen 12% růstem objemu úvěrů bez selhání a meziročně vyšší čistou úrokovou marží. Výnosy z poplatků očekáváme meziročně beze změny.

Provozní náklady očekáváme na úrovni 1 271 mil. Kč (+1 % r/r). Meziroční nárůst je způsoben především vyššími odpisy vzhledem k nedávným investicím do IT a digitalizace. Růst mezd by měl být nadále více jak kompenzován klesajícím počtem zaměstnanců, u ostatních provozní nákladů pak očekáváme podobnou úroveň jako v minulém roce. 

Podíl nesplácených úvěrů by měl dále klesnout (oček. 2,6 %), k čemuž mimo jiné přispělo dokončení prodeje dalšího balíku nesplácených úvěrů. Mimořádný zisk z prodeje těchto úvěrů by měl být přibližně 200 mil. EUR. Rizikové náklady očekáváme na úrovni 15 b.b., po očištění o zmíněnou jednorázovou položku pak 72 b.b. 

Investory budou v rámci prezentace a následného konferenčního hovoru zajímat především informace o vývoji úrokových marží, případně změny v celoročním výhledu managementu.

Trendy v hospodaření společnosti by měly být podobné, jako jsme pozorovali v druhé polovině minulého roku, a neočekáváme, že by nadcházející výsledky byly výraznějším impulsem pro pohyb ceny akcií a výrazněji změnili pohled investorů na společnost. 

 

mmb-e1q2019-cz.pdf