Moneta oznámila, že dokončila prodej dalšího balíku nesplácených úvěrů v objemu 110 mil. Kč, z kterého realizovala zisk před zdaněním ve výši 20 mil. Kč. Od začátku roku již banka prodala pohledávky v selhání v nominální hodnotě 1,3 mld. Kč a zaúčtovala zisk před zdaněním ve výši 136 mil. Kč.