Moneta dosáhla za 2Q20 čistého zisku ve výši 469 mil. Kč (-54 %), výrazně pod odhady trhu. Srovnání s předchozími kvartály je výrazně ovlivněno konsolidací Wüstenrot CZ, zklamání oproti očekávání trhu je pak dáno vyššími opravnými položkami. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 7 %, což je kombinace 47% růstu hrubých úvěrů a nižší čisté úrokové marže (2,9 % vůči 3,9 % ve 2Q20). Za 6% propadem výnosů z poplatků je nižší aktivita klientů v souvislosti s dopady Covid-19 a relativně malý příspěvek akvírovaných aktiv Wüstenrot k této položce. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 1,6 % (1,9 % v 1Q) zásluhou lepší kvality úvěrů Wüstenrot CZ. Opravné položky nicméně výrazně vzrostly na 1,8 mld. Kč v souvislosti s aktualizací rizikových modelů o zhoršující se makroekonomické projekce. Banka zároveň využila mimořádné zisku ze zaúčtování negativního goodwillu plynoucího z rozdílu mezi kupní cenou a účetní hodnotou aktiv Wüstenrot (0,9 mld. Kč oproti našemu oček. 750 mil. Kč).

Společnost dále zveřejnila aktualizovaný výhled pro roky 2020-2022, kde v tomto roce očekává čistý zisk minimálně na úrovni 2,1 mld. Kč, s růstem na 2,7, respektive 3,8 mld. Kč v následujících dvou letech.

Na první pohled nevidíme ve zveřejněných informacích výraznější překvapení. Hlavní provozní položky jsou víceméně v souladu s očekáváním. Vyšší opravné položky bez zhoršení kvality úvěrů pak vytváří polštář pro případný růst nesplácených úvěrů v budoucnu.

v mil. Kč

2Q 2020

2Q 2019

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Čisté úrokové výnosy

2 083

1 955

7%

2 132

2 111

  Poplatky a provize

457

484

-6%

452

467

  Ostatní provozní výnosy

1 163

200

482%

955

958

Provozní výnosy

3 703

2 639

40%

3 539

3 536

Provozní náklady

-1 384

-1 221

13%

-1 455

-1 386

Provozní zisk

2 319

1 418

64%

2 084

2 150

  Opravné položky

-1 849

-147

-

-1 209

-1 285

Čistý zisk

469

1 029

-54%

851

819

Zdroj: J&T Banka, Erste Group