Předchozí zrychlení inflace začíná stále více negativně doléhat na spotřebitelskou poptávku. Nominální růst maloobchodních tržeb zůstal na vysoké úrovni (20,4 % r/r), ale po očištění o inflaci reálné tržby vzrostly „jen“ o 5,5 % r/r. Vůči únoru reálné maloobchodní tržby (očištěné o inflaci) klesly o 0,1 % m/m (-0,2 % m/m v únoru). Meziročně výrazně reálně rostly prodeje u nepotravinářského zboží (8,3 % r/r) a také u pohonných hmot (18,8 % r/r). V obou případech se pozitivně projevil efekt snížené srovnávací základny kvůli lockdownu v loňském roce. Naopak u prodeje potravin měla zásadní vliv zvýšená inflace, protože tržby reálně klesly (-1,6 % r/r) i přes výrazný nominální nárůst (+6,8 % r/r). Dál pokračuje výrazný obrat v dynamice u e-commerce, protože prodeje přes internet meziročně klesly o 19 % r/r (-13 % r/r v únoru; -6 % r/r v lednu). Pro letošní rok jsme očekávali růst kolem 4 procent, ale spotřebitelskou poptávku letos pravděpodobně výrazně přibrzdí inflace.