Míra nezaměstnanosti na konci prosince podle očekávání vzrostla o 3 desetiny na 2,9 % (3,1 % v prosinci 2018). Za nárůstem nezaměstnanosti stály sezónní faktory. Z hlediska dosavadních trendů nadále pokračuje pnutí na trhu práce a ochlazení aktivity v průmyslu se zatím výrazně neprojevuje. Naopak 2 měsíce v řadě opět rostl počet volných míst (na 341 tis. z 339 tis. v listopadu). Následně na 10 volných míst připadá 6 uchazečů o práci. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok byla 2,8 % (3,2 % v roce 2018), letos čekáme podobný výsledek.