Míra nezaměstnanosti na konci prosince vzrostla o 2 desetiny na 3,5 % (4,0 % v prosinci  2020). Za nárůstem nezaměstnanosti stál hlavně sezónní vývoj, jako je ukončení pracovních smluv na dobu určitou ke konci roku. Jinak je trh práce ve velmi dobré kondici. Historicky (data od roku 2005) míra nezaměstnanosti vloni v prosinci klesla na třetí nejnižší úroveň (nižší byla jen v 2018 a 2019). Je to jeden z mnoha faktorů, který ukazuje napjatost trhu práce. Dalším je převis volných míst, kdy na 10 volných míst je méně než 8 lidí bez práce. Napjatý trh práce a následné tlaky na růst mezd jsou jedním z inflačních rizik v ekonomice. V roce 2021 průměrná míra nezaměstnanosti dosáhla 3,8 %, letos očekáváme pokles k úrovni 3,0 %.