Teda ak by sa bral do úvahy len nasledujúci graf ratingového hodnotenia podnikových bondov. V ňom je Čína na tom neporovnateľne lepšie ako americký korporátny sektor. V Číne totiž až 60 percent emisií podnikových dlhopisov nesie najvyšší investičný rating AAA a takmer celý zvyšok trhu má rating len o jeden či dva stupne nižší. Naopak, v USA je toto rozdelenie omnoho vyrovnanejšie a na najvyššie ratingové priečky dosiahne len zlomok firiem. Najviac spoločností má rating medzi A a BBB- alebo sú bez ratingu. Rozdiel tak asi nebude spôsobený len kvalitou dlhopisov, ale aj spôsobom, akým sa kvalita hodnotí.

 

/data/MediaLibrary/articles/19836/ratingove-hodnotenie-cinskych-a-americkych-korporatnych-dlhopisov-graf-tyzdna.png

Zdroj: Patria      Graf - Ratingové hodnotenie čínskych a amerických korporátnych dlhopisov