Múzeum uviedlo, že tento list považuje za najdôležitejší dokument, ktorý maliar Vincent van Gogh napísal a ktorý bol dlhodobo v súkromných rukách. V liste podpísanom spoločne s iným umelcom Paulom Gauguinom v roku 1888 hovoria dvaja umelci o svojich návštevách nevestinca a vzájomne sa obdivujú.

Toto je jediný list, ktorý van Gogh kedy napísal spolu s iným umelcom,“ uvádza vyhlásenie múzea. Zároveň naznačuje, že list spomína, ako chceli oživiť moderné umenie a založiť „združenie maliarov“, a je adresovaný z mesta Arles ich maliarskemu priateľovi Emile Bernardovi. Datovaný je 1. novembra 1888, menej ako dva roky pred smrťou Vincenta van Gogha.

Paul Gauguin prišiel do mesta Arles, kde býval V. van Gogh, už 23. októbra 1888, hoci obaja spolu strávili niekoľko búrlivých mesiacov predtým. Išlo o obdobie a osudovú návštevu, keď V. van Gogh prišiel o ucho. Incident ukončil jeho často napätý vzťah s P. Gauguinom.

Múzeum Vincenta van Gogha je sídlom obrovskej zbierky obrazov tohto postimpresionistického majstra. Takmer tritisíc diel v zbierke múzea zahŕňa aj diela holandského abstraktného majstra Pieta Mondriana a holandsko-indonézskeho maliara Jana Tooropa či dielo Mysliteľ od sochára Auguste Rodina.

Múzeum sa opäť otvorilo 1. júna po viac ako desaťtýždňovej uzávierke v dôsledku nákazy nového koronavírusu v Holandsku.