Komerční banka (KB) zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za 4Q 2018. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 768 mil. Kč (+2 % r/r). Čisté úrokové výnosy by měly vzrůst o 8 % r/r na 5 777 mil. Kč. Čistá úroková marže by měla být meziročně sice ještě o něco nižší, nicméně mezikvartálně by již měla růst. Výnosy z poplatků by měly meziročně stagnovat. Celkové provozní náklady zůstávají pod kontrolou a měly by být meziročně vyšší jen o 1 %. Opravné položky pak zůstávají na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji. Management by měl také oznámit návrh dividendy za minulý rok, který by měl podle předchozích vyjádření odpovídat 65% výplatnímu poměru z čistého zisku. Očekáváme dividendu ve výši 51 Kč (5,6% hrubý dividendový výnos; 65,8% výplatní poměr).

Neočekáváme, že by výsledky přinesly nějaké výraznější kurzotvorné zprávy. Čísla by měla potvrdit postupnou akceleraci růstu provozních výnosů, solidní kontrolu nákladů a přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

J&T e4Q18

4Q17

r/r

Kons.

Provozní výnosy

8 261

7 934

4%

8 178

  Čistý úrokový výnos

5 777

5 365

8%

5 756

  Poplatky & provize

1 639

1 640

0%

1 606

  Ostatní výnosy

845

929

-9%

816

Provozní náklady

-3 582

-3 542

1%

-3 682

Provozní zisk

4 679

4 392

7%

4 495

  Opravné položky

-22

166

-113%

-49

Čistý zisk

3 768

3 707

2%

3 647

Zdroj: J&T Banka, KB