Komerční banka oznámila, že se letošní valná hromada uskuteční výhradně korespondenční a elektronickou formou (per rollam). Rozhodným dnem pro účast na hlasování je 29. 5. 2020. Samotné hlasování pak bude probíhat od 9. do 29. června. Program valné hromady zůstane prakticky stejný, jako byl původně plánován, včetně návrhu na zadržení celého čistého zisku.