Komerční banka (KB) oznámí své výsledky hospodaření za 4. čtvrtletí minulého roku ve čtvrtek 7. února před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 768 mil. Kč (+2 % r/r).

Čisté úrokové výnosy by měly růst o 8 % r/r na 5 777 mil. Kč. Čistá úroková marže by měla být meziročně sice ještě o něco nižší, nicméně mezikvartálně by již měla růst.  Růst úvěrového portfolia očekáváme meziročně o 4,4 %, v případě klientských vkladů pak o více jak 6 %. Zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB se ve výsledovce prozatím projevuje především u úrokových výnosů z reinvestování vkladů. Výnosy z poplatků by měly meziročně stagnovat.

Celkové provozní náklady zůstávají pod kontrolou a měly by být meziročně vyšší jen o 1 %. Pokračuje rychlý růst mzdových nákladů (oček. +3 % r/r), zatímco ostatní administrativní náklady by měly být naopak nižší (-4 % r/r). Za vyššími očekávanými odpisy (+6,5 % r/r) jsou pak především odpisy softwaru a IT vybavení. 

Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji. Tyto náklady vykazují v jednotlivých kvartálech výraznou volatilitu a je obtížné je projektovat. Předchozích 7 čtvrtletí v řadě bylo rozpouštění opravných položek vyšší než jejich tvorba a je možné, že tomu tak bude i tentokrát, v naší projekci nicméně počítáme s opravnými položkami -22 mil. Kč.

Management by měl také oznámit návrh dividendy za minulý rok, který by měl podle předchozích vyjádření odpovídat 65% výplatnímu poměru z čistého zisku. Očekáváme dividendu ve výši 51 Kč (5,6% hrubý dividendový výnos; 65,8% výplatní poměr).

Neočekáváme, že by výsledky přinesly nějaké výraznější kurzotvorné zprávy. Čísla by měla potvrdit postupnou akceleraci růstu provozních výnosů, solidní kontrolu nákladů a přetrvávající dobrou kvalitu úvěrového portfolia. 

 

kb-exp4q18-cz.pdf