Komerční banka (KB) oznámí zítra ráno výsledky za 3Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 826 mil. Kč (-9 % r/r). Meziroční propad je způsoben vysokou srovnávací základnou ve 3Q 2018, konkrétně pak mimořádně dobrým výsledkem výnosů z obchodování (hedging) a rozpouštěním opravných položek. Růst čistých úrokových výnosů by měl výrazně zpomalit na 3 % r/r, což je kombinací nízkého jednociferného růstu úvěrového portfolia a mírného poklesu čisté úrokové marže. Provozní náklady očekáváme vyšší téměř o 4 % r/r, především v důsledku vyšších odpisů softwaru a IT vybavení. V naší projekci počítáme s nulovými opravnými položkami, když přetrvávající příznivé ekonomické prostředí nadále přispívá k nízkému poměru nesplácených úvěrů.

Absence dalšího růstu úrokových sazeb ze strany ČNB a klesající úrokové sazby u některých produktů se již začínají projevovat do zpomalení dynamiky růstu úrokových výnosů. Investoři tak budou zvědaví především na komentáře k výhledu hospodaření pro další kvartály. Pokud čísla naplní naše projekce, nemyslíme si, že by měly být důvodem k výraznějšímu růstu ceny akcií. 

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

Oček. J&T 3Q19

3Q 2018

r/r

Konsensus

Provozní výnosy

8 249

8 336

-1%

8 197

  Čistý úrokový výnos

5 949

5 787

3%

5 901

  Poplatky & provize

1 475

1 463

1%

1 503

  Ostatní výnosy

825

1 086

-24%

793

Provozní náklady

-3 548

-3 421

4%

-3 548

Provozní zisk

4 701

4 915

-4%

4 648

  Opravné položky

0

258

-100%

82

Čistý zisk

3 826

4 206

-9%

3 844

Zdroj: J&T Banka, KB