Komerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 779 mil. Kč, výrazně pod očekáváním trhu. Rozdíl je především ve vyšších opravných položkách a výrazně nižších úrokových výnosech. Za 15% propadem úrokových výnosů je především snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se negativně projevilo ve výnosech z alokace klientských vkladů. Čistá úroková marže klesla na 1,73 % (2,15 % ve 2Q19 a 2,17 % v 1Q20). Objem úvěrového portfolia (bez repo operací) vzrostl o 5 % r/r. Poměrně překvapivý je především pokračující rychlý růst nově poskytnutých úvěrů na bydlení (+38 % r/r). Výnosy z poplatků propadly o 17 % r/r kvůli 34% propadu transakčních poplatků, které tvoří nejvýznamnější část z celkových výnosů z poplatků.

Reportované provozní náklady jsou meziročně vyšší o 1 %, což je kombinací stabilních personálních nákladů, vyšších odpisů v souvislosti s investicemi do IT a nižších ostatních administrativních nákladů. Opravné položky na úrovni 1 576 mil. Kč zahrnují dopad 1 287 mil. z aktualizace modelů rizika podle IFRS 9. Předpoklady, které KB ve svých modelech aplikuje, zahrnují propad ekonomiky v tomto roce o 7 % a nárůst nezaměstnanosti o 3 p.b. V příštím roce by pak ekonomika měla naopak o 7 % růst. Podíl nesplácených úvěrů mírně vzrostl na 2,2 % (2,1 % v 1Q20).

Výhled na celý letošní rok pak předpokládá růst úvěrového portfolia i klientských vkladů přibližně o 5 %. Úrokové výnosy, stejně jako celkové provozní výnosy, by měly meziročně propadnout vyšším jednociferným tempem. Výnosy z poplatků pak budou odrážet nižší ekonomickou aktivitu a negativní dopad zavedení limitů na poplatky za platby v eurech (SEPA). Výnosy z finančních operací by měly být meziročně vyšší zásluhou vyšší poptávky po zajišťovacích operacích. Rizikové náklady by pak měly být maximálně 70 b.b.

Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné výsledky zklamáním, a to především kvůli výrazně vyššímu dopadu nižších sazeb na úrokové výnosy oproti očekáváním. Na druhou stranu celoroční výhled zůstává bez výraznější změny a také kvalita úvěrového portfolia se zatím výrazně nehorší.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

2Q20

2Q19

r/r

Oček. J&T

Konsensus

Provozní výnosy

7 241

8 217

-12%

7 551

7 454

  Čistý úrokový výnos

4 999

5 867

-15%

5 443

5 419

  Poplatky & provize

1 273

1 533

-17%

1 283

1 291

  Ostatní provozní výnosy

970

817

19%

825

744

Provozní náklady

-3 544

-3 523

1%

-3 564

-3 552

Provozní zisk

3 697

4 694

-21%

3 987

3 902

  Opravné položky

-1 576

178

-

-1287

-1 395

Čistý zisk

1 779

4 038

-56%

2 200

2 041

Zdroj: J&T Banka, KB