Podľa Biblie stačili na osídlenie Zeme dvaja ľudia – Adam a Eva. S Marsom to však nebude také jednoduché. Na vybudovanie udržateľnej kolónie ich tam bude treba najmenej 110. Vyrátal to profesor Jean-Marc Salotti z Národného polytechnického inštitútu v Bordeaux. Kolónia na Marse bude musieť prežívať v dóme s kyslíkovou atmosférou a pestovať si vlastné poľnohospodárske plodiny. Spomínaný minimálny počet kolonistov bude potrebný na to, aby si „marsovská populácia“ začala vyrábať vlastné potrebné predmety a potraviny predtým, ako sa jej minú privezené zásoby.

Profesor Jean-Marc Salotti svoju predpoveď založil na matematickom modeli „udržateľnosti prežitia na inej planéte“. Ten je založený na porovnaní dvoch časových požiadaviek – koľko času treba na vykonanie všetkých aktivít potrebných na dlhodobé prežitie a koľko času osadníci môžu týmto aktivitám venovať. Čas potrebný na prácu musí byť nižší ako časová kapacita pracovníkov.

Budúcnosť ľudstva

Profesor musel niektoré faktory odhadnúť – napríklad organizáciu ich aktivít a viaceré technické požiadavky. Do úvahy musel zobrať aj to, že niektoré aktivity môžu (alebo dokonca musia) zdieľať viacerí kolonisti. Vyšlo mu, že najnižší počet ľudí potrebných na prežitie takejto kolónie je 110. V prípade, že by kolónia zostala odrezaná od Zeme a tým aj od zásobovania, menší počet ľudí by bol odsúdený na záhubu. Odrezanie pritom môže nastať z celého radu príčin, napríklad pre vojnu alebo nedostatok zdrojov. „Tento model je osobitne dôležitý pre budúcnosť dobýjania vesmíru, ale možno aj všeobecne pre budúcnosť ľudstva,“ povedal profesor Salotti.

/data/MediaLibrary/articles/17607/mars-base.jpgZdroj: SpaceX