Dnes začíná možnost distančního hlasování, které u Kofoly ČeskoSlovensko nahradí valnou hromadu. Hlasovací lístky budou ode dneška dostupné na webu společnosti spolu s instrukcemi. Posledním dnem lhůty pro doručení hlasovacích lístků bude 18. 11. 2020. Právo hlasovat mají ti akcionáři, kteří byli vlastníky akcií Kofoly k rozhodnému dni 26. 10. 2020. Připomínáme, že jedním z bodů programu bude hlasování o návrhu dividendy ze zisku r. 2019 ve výši 13,5 Kč/akcie, která měla rozhodný den rovněž 26. 10. 2020. Očekáváme schválení návrhu. V případě schválení proběhne výplata dividendy 2. 12. 2020.