Kofola: Projekce hospodářských výsledků za 2. čtvrtletí 2022

Marže pod výrazným tlakem navzdory post-covidovému růstu tržeb

Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní hospodářské výsledky za 2. kvartál 2022 ve čtvrtek 1. září po zavření trhu. Druhé čtvrtletí letošního roku bylo podle nás pro Kofolu rozporuplné. Na jednu stranu dozníval na úrovni tržeb prudký post-covidový růst, když letošní 2. kvartál srovnáváme s loňským jarem zatíženým vládními restrikcemi. V dubnu a květnu proto Kofola reportovala prudký růst tržeb mezi 30-40 %r/r a přestože v červnu se již tato dynamika vyčerpávala, za celý kvartál čekáme růst o svižných 23 % r/r na 2,21 mld. Kč.

Zároveň však očekáváme, že se již naplno projevila eskalace nákladů, když prudce zdražily plasty, cukry a energie. U těchto přímých nákladů výroby čekáme růst o 30,5 % r/r, a to je také hlavní faktor, který v naší projekci prudce stlačuje EBITDA marži z loňských 21,1 % na 15,4 % letos ve 2Q. Zisk EBITDA proto podle nás navzdory rychlému růstu tržeb klesl o 10,1 % r/r na 340,4 mil. Kč. Odpisy jsou podle nás meziročně stabilní, ale čekáme větší ztrátu na finanční úrovni kvůli rostoucím úrokovým nákladům při variabilních úrocích z dluhu. Čistý zisk proto podle nás klesne rychleji než EBITDA, a to o 37,4 % r/r na 84,3 mil. Kč.

Výhled může být potvrzen, očekáváme indikaci k dividendě

Kofola bude pořádat konferenční hovor v pátek 2. 9. v 10:00, kde za hlavní body považujeme výhled na zisk EBITDA pro letošní rok a případnou indikaci k dividendě za r. 2021.

Přestože naše projekce ukazuje výrazný pokles EBITDA marže ve 2Q, za celé první pololetí očekáváme díky dobrému prvnímu kvartálu pokles zisku EBITDA pouze o 3,8 % r/r na 452,2 mil. Kč. Vysoké náklady podle nás přetrvávaly i do hlavní letní sezóny, na druhou stranu Kofola by letos měla profitovat z lepšího závěru roku než loni, kdy byly tržby ještě částečně zatíženy restrikcemi. Kofola proto podle nás může letos dosáhnout velmi podobného zisku EBITDA jako loni (1,128 mld. Kč), přičemž naše aktualizované očekávání je 1,123 mld. Kč. Proto podle nás management potvrdí výhled na letošní rok, který počítá se ziskem EBITDA 1,08 – 1,20 mld. Kč. Zároveň očekáváme, že vedení společnosti poskytne aktualizované informace k vývoji nákladů, které jsou nyní hlavní proměnou pro další vývoj hospodaření.

Kofola oznámila, že 5. 9. zveřejní návrh na rozdělení zisku roku 2021, o němž následně rozhodne distanční valná hromada pořádaná od 5. do 20. září. Pokud management na konf. hovoru uvede, že hlavní část letní sezóny (červenec, srpen) dopadla uspokojivě, bude to podle nás indikace, že cash flow firmy bude stačit na zopakování dividendy ve výši 13,5 Kč/akcie, tj. stejné jako za r. 2020. Toto je také naše základní očekávání.

Celkově očekáváme, že z výsledků za 2. kvartál mohou zaujmout pozornost investorů spíše prudce rostoucí náklady, které erodují marže, než solidní růst tržeb. Proto jsme ohledně reakce investorů opatrní a očekáváme spíše mírně negativní vývoj ceny akcií po zveřejnění výsledků. Ten může být tlumen, pokud společnost potvrdí výhled a naznačí opakování dividendy 13,5 Kč na akcii.