„Súčasná situácia nás utvrdzuje v správnosti tohto rozhodnutia a aj naďalej budeme v útlme aktivít pokračovať. Ostro odsudzujeme inváziu ruskej armády na Ukrajinu. Taký silný prejav agresie nemožno v súčasnom svete ospravedlniť ani tolerovať,“ hovorí Patrik Tkáč, podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP SE.

Zároveň je skupina pripravená dlhodobo pomáhať postihnutým touto humanitárnou krízou. Od prvých dní vojnového konfliktu je cez Nadáciu J&T zapojená do pomoci Ukrajine a s ohľadom na vývoj situácie svoju pomoc zintenzívni, pričom na ňu vyčleňuje milióny eur, smerovať majú nielen na pomoc priamo v zasiahnutých oblastiach, ale predovšetkým na pomoc konkrétnym rodinám s ich potrebami a integráciou v našich krajinách.