Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto roku ve čtvrtek 26. listopadu před otevřením trhu. Společnost již s předstihem oznámila, že za prvních 9 měsíců roku by měl být zisk před zdaněním kolem 266 mil. EUR (-27 % r/r), předepsané pojistné by mělo meziročně růst a výnosy z investic by měly být meziročně nižší o 114 mil. EUR, tedy na úrovni 513 mil. EUR. 

V samotném třetím kvartále očekáváme předepsané pojistné na úrovni 2,4 mld. EUR (-0,8 % r/r), kde pokles by měl být v segmentu životního pojištění. Ve 3Q již sice neplatila tak přísná restriktivní opatření, nicméně aktivita obyvatel stále nebyla na „běžné“ úrovni, což by se mohlo projevit v nižších pojistných škodách, a to především u pojištění majetku. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) za prvních 9 měsíců roku očekáváme na úrovni 95,2 % (96,7 % za 9M19), když kromě nižších pojistných škod by měly přispět i úspory na straně provozních nákladů.  

Výnosy z investic ve 3Q podle již zveřejněných čísel propadly o 39 % na 125 mil. EUR kvůli negativnímu vývoji na finančních trzích. Ze zveřejněných předběžných čísel není zřejmé, do jaké míry je výsledek ovlivněn jednorázovými náklady z přecenění finančních aktiv, nicméně takto výrazný propad byl pro nás negativním překvapením.

Management již také zveřejnil celoroční výhled, který počítá se ziskem před zdaněním v rozmezí 300-350 mil. Kč. Investoři se tak zaměří především na informace k možnému vývoji hospodaření v příštím roce.

Výsledky v druhé polovině tohoto roku byly a budou podle výhledu managementu relativně slabé. Samotné pojišťovací aktivity mají pozitivní vývoj a další růst očekáváme i v příštím roce, nicméně extrémně uvolněná měnová politika a očekávání nízkých úrokových sazeb po delší dobu neumožní VIG výraznější zlepšení ziskovosti.

 

vig-e3q2020-cz.pdf