PFNonwovens 15. 2. oznámil usnesení distanční valné hromady. Dle očekávání valná hromada rozhodla k 11. 2. 2021 o vytěsnění minoritních akcionářů za 719,5 Kč/akcii. 

BCPP oznámila, že s účinností od 12. 3. 2021 dojde k vyřazení emise akcií PFNONWOVENS, ISIN LU0275164910, z obchodování na trhu Prime Market. Důvodem je rozhodnutí valné hromady emitenta o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře (vytěsnění minoritních akcionářů). Burza proto uvedenou emisi akcií vyřadí z obchodování. Posledním obchodním dnem bude 11. 3. 2021. Vzhledem k postupu vytěsnění se daný krok burzy předpokládal. 

Vzhledem k probíhajícímu vytěsnění minorit a k ukončení obchodování titulu na BCPP ukončuje J&T Banka analytické pokrývání. Naše dřívější odhady, cílová cena ani doporučení již nejsou v platnosti. 

 

pfnonwovens-ukonceni-analytickeho-pokryti.pdf