Valná hromada per rollam rozhodla o vytěsnění
Dle očekávání valná hromada O2 CR, která se konala per rollam a skončila 26. 1. 2022, odsouhlasila vytěsnění minorit za 270 Kč/akcii. K oznámení došlo 28. 1. 2022. K datu 28. 2. přejdou všechny akcie na majoritního vlastníka.
 
Ukončení obchodování na BCPP
Skupina PPF 28. 1. 2022 oznámila, že ke konci února 2022 budou akcie společnosti O2 CR staženy z obchodování na Burze cenných papírů Praha. Současně bude do konce dubna 2022 probíhat výplata protiplnění 270 Kč/akcii. Odkup a výplatu protiplnění realizuje PPF banka.
 
BCPP prozatím neuvedla termín, do kdy bude s emisí O2 CR obchodováno na burzovním parketu, ale odhadujeme, že to bude v posledním únorovém týdnu.
 
Ukončení analytického pokrývání ze strany J&T Banky
Vzhledem k probíhajícímu vytěsnění minorit a k plánovanému ukončení obchodování titulu na BCPP ukončuje J&T Banka analytické pokrývání. Naše dřívější odhady, cílová cena ani doporučení již nejsou v platnosti.