Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 4Q 2020 v pátek 5. února před otevřením trhu. Meziroční srovnání bude zkresleno akvizicí aktiv Wüstenrot CZ, které společnost konsoliduje od 2Q20. Očekáváme za čtvrtý kvartál propad čistého zisku o 39 % r/r na 577 mil. Kč. Za takto výrazným poklesem jsou především vyšší opravné položky k nespláceným úvěrům, na provozní úrovni očekáváme pokles o 8 % r/r.

Úrokové výnosy očekáváme na podobné úrovni jako ve 3Q, což představuje meziroční růst o 1 %. Vyšší výnosy v důsledku zmíněné změny v konsolidaci jsou tlumeny negativním dopadem výrazného snížení úrokových sazeb ze strany ČNB v 1Q 2020. Výnosy z poplatků očekáváme téměř beze změny vůči 3Q i meziročně. Za celý minulý rok by celkové provozní výnosy měly dosáhnout 12,1 mld. Kč, v souladu s výhledem managementu (min. 12 mld. Kč).

U provozních nákladů by měl být patrný obvyklý sezonní nárůst, nicméně už by se měla začít projevovat předchozí úsporná opatření a tento nárůst by nemusel být tak výrazný oproti předchozím rokům. Za celý rok očekáváme provozní náklady na horním okraji výhledu managementu (max. 5,5 mld. Kč).

Rizikové náklady za celý rok management vidí v rozmezí 175 – 190 b.b. V naší projekci počítáme s hodnotou 182 b.b., což implikuje ve 4Q opravné položky ve výši 543 mil. Kč, včetně pozitivního dopadu výnosu z prodeje pohledávek v selhání (75 mil. Kč). Očekáváme jen relativně mírné zhoršení kvality úvěrového portfolia, nicméně banka by měla držet dosavadní konzervativní postoj k tvorbě opravných položek vzhledem k pokračujícím restrikcím a pomalému očkování.

Naše projekce je plně v souladu s celoročním výhledem a kromě opravných položek, které jsou na kvartální bázi těžko predikovatelné, neočekáváme žádné výraznější překvapení. Z pohledu akcií jsou nyní samotná čísla v pozadí připravované dobrovolné nabídky odkupu akcií ze strany PPF a následných jednání o akvizici Air Bank.

 

mmb-e4q2020-cz.pdf