Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 1Q 2021 ve čtvrtek 29. dubna před otevřením trhu. Meziroční srovnání bude stále ještě zkresleno akvizicí aktiv Wüstenrot CZ, které společnost konsoliduje od 2Q20, a také mimořádným ziskem z realizace zisku z dluhopisového portfolia v 1Q20 (285 mil. Kč). Očekáváme za první tři měsíce tohoto roku čistý zisk na úrovni 575 mil. Kč (-21 % r/r).

Úrokové výnosy očekáváme na podobné úrovni jako v předchozím kvartále a meziročně o 3 % výše, když vyšší výnosy v důsledku konsolidace aktiv Wüstenrot CZ jsou tlumeny negativním dopadem nižších úrokových sazeb. Výnosy z poplatků na úrovni 470 mil. Kč (-3 % r/r) by pak měly stále reflektovat částečný lockdown ekonomiky a výraznější oživení očekáváme až v druhé polovině roku. Ostatní provozní výnosy by měly být na dlouhodobě standardní úrovni a meziroční propad je způsoben absencí mimořádných výnosů z prodeje dluhopisů v 1Q20.

Výrazně vyšší provozní náklady souvisí se zmíněnou akvizicí, a to jak na úrovni personálních a ostatních administrativních nákladů, tak na úrovni vyšších plateb do regulatorních fondů v důsledku nárůstu vkladové báze.

Nárůst poměru nesplácených úvěrů by měl být jen velmi mírný, čemuž nasvědčují mimo jiné i statistiky ČNB za leden a únor. Očekáváme nárůst poměru nesplácených úvěrů na 2,6 % (2,3 % na konci roku 2020) a rizikové náklady na úrovni 79 b.b. Celoroční výhled managementu počítá s rozpětím 80 – 100 b.b., z našeho pohledu vidíme prostor k lepšímu výsledku, pokud se současný trend zlepšování pandemické situace udrží i nadále.

Naše projekce je plně v souladu s celoročním výhledem managementu. Z pohledu akcií jsou nyní významnější jednání o akvizici Air Bank. Výsledek hloubkové kontroly (due diligence) a podmínky případné akvizice by měly být oznámeny na přelomu dubna a května, takže je teoreticky možné, že bude management některé informace prezentovat i v rámci zveřejnění výsledků. Mimořádná valná hromada, která bude o akvizici Air Bank hlasovat, by se pak měla konat měsíc po zveřejnění pozvánky s navrhovanými podmínkami, to znamená pravděpodobně v průběhu června.

 

mmb-210211-cz.pdf