Komerční banka (KB) oznámí své výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí tohoto roku ve čtvrtek 4. listopadu před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výrazný meziroční růst (+97 %) na 3,2 mld. Kč, který je daný růstem výnosů z poplatků a především nižšími opravnými položkami.

Úrokové výnosy by se již měly v meziročním srovnání stabilizovat. Dopad zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB nebude ještě ve 3Q příliš významný, výraznější pozitivní vliv očekáváme ve 4Q a především pak v příštím roce. Poptávka po úvěrech zůstává poměrně vysoká především u úvěrů na bydlení, nicméně s růstem sazeb lze očekávat postupné zpomalení. Růst celého úvěrového portfolia očekáváme mírně pod 5 % r/r. Výrazný růst výnosů z poplatků je dán nízkou srovnávací základnou v minulém roce a otevřením ekonomiky.

Provozní náklady by měly být meziročně o 1 % nižší, když úspory plynoucí z optimalizace pobočkové sítě a nižšího počtu zaměstnanců jsou tlumeny vyššími odpisy, rostoucí inflací a tlakem na zvyšování mezd.

Kvalita úvěrového portfolia v celém bankovním sektoru se podle posledních zveřejněných dat ve 3Q mírně zlepšila, proto očekáváme mírný pokles podílu nesplácených úvěrů i v případě KB (na 2,8 % z 2,85 % na konci 2Q). Rizikové náklady ve 3Q očekáváme jen minimální (4 b.b.), což by znamenalo 14 b.b. za celých 9 měsíců roku. Z tohoto pohledu považujeme dosavadní celoroční výhled managementu (10–20 b.b.) za dosažitelný.

Hlavní trendy by měly být podobné jako na začátku tohoto roku a nepředpokládáme, že by banka investory čímkoliv výrazněji překvapila. 

 

kb-exp3q21-en.pdf