Komerční banka (KB) oznámí své výsledky hospodaření za druhý kvartál tohoto roku ve středu 3. srpna před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční růst o 44 % na 4,5 mld. Kč, který je daný především růstem provozních výnosů.

Česká národní banka pokračuje v rychlém zvyšování úrokových sazeb, což má výrazný efekt na úrokové marže a úrokové výnosy. V průběhu reportovaného kvartálu se základní úroková sazba (2T repo) zvedla ze 4,5 až na 7,0 %, zatímco téměř celou první polovinu minulého roku byla na úrovni 0,25 %. Růst úrokových výnosů by měl být částečně kompenzován nárůstem úrokových nákladů, když se růst sazeb již projevuje výrazněji i do růstu úročení klientských vkladů. Na mezikvartální bázi by tak měl růst čistých úrokových výnosů již zpomalovat, nicméně meziročně očekáváme stále nárůst o více jak 40 %. Zároveň očekáváme zpomalení růstu úvěrového portfolia kvůli vyšším sazbám a propadu produkce především nových hypoték. Zatímco meziroční růst portfolia by tak měl být stále více jak 6 %, mezikvartálně očekáváme jen nepatrný nárůst.

Provozní náklady by měly být stále relativně pod kontrolou. Růst spojený s vysokou inflací a vyšší odpisy především softwaru jsou částečně kompenzovány nižším počtem zaměstnanců (oček. -2 % r/r). Dá se však očekávat, že se inflace a tlak na růst mezd bude v následujících kvartálech stále více promítat do reportovaných čísel.

Podíl nevýkonných úvěrů v českém bankovním sektoru zůstává podle statistik ČNB na velmi nízké úrovni a zatím není patrné žádné výraznější zhoršení. V naší projekci počítáme s rizikovými náklady na úrovni 13 b.b., což představuje tvorbu opravných položek ve výši 240 mil. Kč. Na kvartální bázi jsou opravné položky jen obtížně predikovatelné, v dalším průběhu tohoto roku pak očekáváme nárůst v souvislosti se zhoršujícími se makroekonomickými projekcemi, které bude banka nucena reflektovat ve svých rizikových modelech (IFRS 9).

Z pohledu samotných čísel by měla být první polovina tohoto roku pro banku velmi příznivá. Další směr vývoje akcií pak bude kromě celkového sentimentu na finančních trzích určovat především debata o možném zavedení sektorové daně. Současná valuace na úrovni násobku ceny akcie k vlastnímu kapitálu (P/BV) pod 1x a zároveň očekávaná návratnost vlastního kapitálu nad 12 % v následujících letech pak pro nás představuje zajímavou investiční příležitost i při zmíněném riziku nějaké formy sektorové daně.

 

kb-exp2q22-cz.pdf