Erste Group oznámí výsledky hospodaření za 3Q 2021 v úterý 2. listopadu před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 522 mil. EUR. V meziročním srovnání je 52% nárůst způsoben postupným oživením na příjmové straně a především výrazně nižšími rizikovými náklady.

Zvyšování úrokových sazeb v některých zemích regionu se začne výrazněji projevovat v úrokových výnosech až ve 4Q a především v příštím roce, nicméně postupná akcelerace růstu úvěrového portfolia (oček. 6,5 % r/r) více jak kompenzuje tlak na úrokové marže a přispívá k mírnému meziročnímu růstu úrokových výnosů (oček. +2 % r/r). Výnosy z poplatků by měly navázat na pozitivní trend z první poloviny tohoto roku.

Na straně provozních nákladů očekáváme mírný 1% nárůst, když nižší počet zaměstnanců a některá úsporná opatření jsou více jak kompenzovány růstem mezd a dopady rostoucí inflace.

Kvalita úvěrů v regionu zůstává nadále dobrá a v některých zemích se dokonce postupně zlepšuje. Rozpouštění dříve vytvořených opravných položek a zároveň nízká tvorba nových by tak měla vést k velmi nízkým rizikovým nákladům poblíž nuly. Za celých 9 měsíců roku pak očekáváme rizikové náklady na úrovni jen 7 b.b. Výraznější zhoršení neočekáváme ani v závěru tohoto roku, z tohoto důvodu považujeme současný celoroční výhled managementu, který počítá s maximálními rizikovými náklady 30 b.b., jako příliš konzervativní a nebyli bychom překvapeni, kdyby management tento výhled výrazně snížil.

Ohledně dividend předpokládáme, že management potvrdí předchozí záměr vyplatit ze zisku tohoto roku 1,6 EUR na akcii. Zároveň by banka ještě v tomto roce měla vyplatit 1 EUR na akcii jako doplatek ze zisku minulých let poté, co ECB uvolnila limity na výplatu těchto dividend. Mimořádná valná hromada, která bude tuto dividendu schvalovat, se bude konat 25. listopadu. 

Celkově by výsledky měly potvrdit pozitivní vývoj z první poloviny tohoto roku a solidní čísla by měla být podpořena pokračujícím růstem výnosů a nízkými opravnými položkami. Na druhou stranu akcie za posledních 12 měsíců vzrostla o více jak 100 % a překonává vývoj indexu evropských bank (+70 %), současné pozitivní trendy v hospodaření tak mohou být již do značné míry v ceně akcií reflektovány.

 

eg-e3q2021-cz.pdf