Erste Group oznámí výsledky hospodaření za 1Q 2021 v pátek 30. dubna před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 313 mil. EUR, čísla by neměla být ovlivněna žádnými výraznějšími jednorázovými vlivy a měla by navázat na trendy ze závěru minulého roku. Meziroční růst o více jak 30 % je způsoben především extrémně špatným výsledkem tradingu v 1Q20 v důsledku přecenění finančních aktiv po výrazném propadu finančních trhů při začátku restrikcí v souvislosti s pandemií Covid-19.

Úrokové výnosy  očekáváme meziročně o 4 % nižší, což však považujeme stále za solidní výsledek v kontextu výsledků ostatních bank v regionu. Meziroční pokles čisté úrokové marže, z velké části způsobený snížením sazeb v ČR v první polovině minulého roku, je kompenzován pokračujícím růstem úvěrového portfolia. Výrazný růst by měl být patrný především u úvěrů na bydlení v ČR a SR, kde objemy nových hypoték navzdory vládním restrikcím dosahují rekordních úrovní. Výnosy z poplatků by měly navázat na pozitivní trend ze závěru minulého roku.

Za mírným poklesem provozních nákladů by měl být především nižší počet zaměstnanců, nicméně v souladu s celoročním výhledem managementu očekáváme mírný růst ve zbytku roku.

Podíl nesplácených úvěrů by se měl zvýšit jen relativně mírně (oček. 2,9 % oproti 2,7 % na konci minulého roku), když zatím nejsou patrné výraznější problémy se splácením úvěrů v důsledku pandemie a ani nezaměstnanost v relevantních zemích prozatím výrazněji neroste. Výhled managementu počítá s celoročními rizikovými náklady maximálně 65 b.b., očekáváme, že v průběhu roku bude prostor pro zlepšení tohoto výhledu.

Vidíme jen velmi omezený prostor pro výraznější překvapení a zveřejnění výsledků by nemělo přinést žádný nový impulz pro akcie banky. Ty by tak nadále měly následovat celkový sentiment na trhu v návaznosti na další vývoj pandemie a rozvolňování restrikcí v jednotlivých zemích.

 

eg-e1q2021-cz.pdf