CZG: Projekce výsledků za 9 měsíců 2021

Nárůst hospodaření tažený organicky i začleněním Coltu

Společnost Česká zbrojovka Group (CZG) zveřejní hosp. výsledky za 9 měsíců roku ve čtvrtek 25. 11. 2021 před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby za 9M vzrostou o 57,3 % r/r na 7,81 mld. Kč. Vysoká dynamika růstu je tažena jednak organickým růstem na trhu v USA a dále akvizicí amerického zbrojaře Colt Holdings. Za samotný 3. kvartál, v němž byl Colt již plně započítán (akvírován byl 21. 5.), byla dynamika tržeb zákonitě ještě vyšší (očekáváme +92,5 % r/r na 3,08 mld. Kč). EBITDA marže za 9M bude podle nás meziročně mírně nižší na 21,6 % z loňských 22,3 %. Tu snižuje jednak fakt, že Colt operuje v průměru s nižší marží než samostatná CZG, a dále mimořádné náklady na akvizici Coltu, které CZG započetla ve 2Q. Upr. zisk před odpisy EBITDA tak podle nás poroste mírně pomaleji než tržby, a to o 52,4 % r/r na 1,688 mld. Kč.

S akvizicí Coltu se výrazně zvýšily účetní odpisy, což podle nás vyústí v pomalejší růst provozního zisku (+44,2 % r/r na 1,18 mld. Kč). Naopak na finanční úrovni očekáváme prudké meziroční zlepšení (podobně jako v 1H), kdy bylo loňské číslo výrazně negativně ovlivněno přeceněním hedgingových instrumentů. Absence této položky a některé ostatní finanční výnosy dokonce podle nás dostanou finanční výsledek do plusu, což podpoří růst čistého zisku. Ten očekáváme zhruba dvojnásobný (+103,7 % r/r) na 963,4 mil. Kč. Zisk na akcii poroste o něco pomaleji vzhledem k vyššímu počtu akcií (emise nových akcií k akvizici Coltu), a to o 80,2 % r/r na 28,6 Kč/akcie. Podotýkáme, že dividenda je vyplácena z čistého zisku (výplatní poměr cca 33 %), a proto je čistý zisk podstatným číslem.

Očekáváme potvrzení výhledu na tržby i zisk EBITDA

CZG bude pořádat konf. hovor v den oznámení výsledků. Za klíčová témata považujeme podobně jako po 1. polovině roku (1) průběh začleňování Coltu do skupiny a očekávané synergie, (2) výhled na letošní rok a (3) komentář k vývoji civilní poptávky na hlavním trhu v USA. Současný výhled počítá s tím, že by tržby měly vzrůst z 6,82 mld. Kč loni na letošních 10,34 – 10,64 mld. Kč, již včetně Coltu konsolidovaného od 21. 5. Tento výhled by podle managementu mohl být splněn u horního okraje. EBITDA by pak měla činit 1,99 – 2,19 mld. Kč po loňských 1,5 mld Kč. Očekáváme potvrzení tohoto výhledu managementu. Pokud by výsledky za 9M21 zhruba odpovídaly našemu odhadu, společnost by podle nás měla za celý rok dosáhnout na horní hranici výhledu u tržeb i zisku EBITDA.

Investory dále může zajímat, zda je hospodaření na nákladové straně zatěžováno současnou rostoucí inflací a jaký růst hospodaření CZG očekává pro příští rok.

Domníváme se, že vedení firmy znovu potvrdí vysokou poptávku na trhu a zmíní i úspěšné začleňování Coltu do společnosti. Pokud se zhruba naplní naše očekávání a bude potvrzen výhled, očekávali bychom pozitivní reakci trhu.

 

czg-e9m21-cz.pdf