HDP – 3Q /21

Česká ekonomika ve 3Q pokračovala v oživení, které táhla výhradně domácí poptávka (domácnosti, vláda, tvorba zásob). HDP vůči předchozímu kvartálu vzrostlo o 1,5 % q/q (+1,3 % q/q v 2Q). V meziročním srovnání bylo HDP vyšší o 3,1 % r/r (8,5 % r/r v 2Q). Statistický úřad drobně zvýšil svůj prvotní odhad HDP (+1,4 % q/q; 2,8 % r/r) z 1. listopadu.  

Česká ekonomika byla ve 3Q ovlivněna 2 výraznými faktory – pokračující robustní oživení domácí poptávky a prohloubení problémů v automobilovém průmyslu. Ve struktuře meziroční růst HDP (3,1 % r/r) táhla jen spotřeba domácností (příspěvek 2,3 procentního bodu) a vládní výdaje (+1,0 procentní bod).  Souhrnný příspěvek investic a zahraničního obchodu byl téměř nula, když se vyrovnaly některé protichůdné faktory.  

Na konci 2Q většina restrikcí kvůli Covid-19 odezněla, současně mzdy rostly rekordním tempem (+11 % r/r v 2Q) a spotřebitelský sentiment se v létě dostal na nejvyšší úrovně od začátku roku 2020, tj. na předcovidové úrovně. Toto se pak ve 3Q odrazil ve vysokém růstu spotřebních výdajů domácností (4,3 % q/q; 6,4 % r/r), který fakticky tvořil velkou část nárůstu celého HDP. Dokonce u mezikvartálního růstu HDP (+1,5 % q/q) byl příspěvek spotřeby domácností 2,0 procentního body, tj. více jak celý nárůst HDP. Růst spotřebních výdajů domácností byl opět plošný přes všechny položky, ve 3Q se rekordní nárůst týkal výdajů za služby (+6,1 % q/q; +8,0 % r/r).

Dále předvolební utrácení vlády (+2,6 % q/q; 5,0 % r/r) svým příspěvkem zvedlo meziroční růst HDP o 1,0 procentní bod. 

Vedle oživení spotřeby (domácností + vláda) byly druhým výrazným faktorem ve 3Q odstávky v automobilovém průmyslu. Tento faktor se na jednu stranu projevil v propadu exportu zboží (-4,5 % r/r). Ovšem souběžně s tím oživení domácí poptávky zvedalo i objem importovaného zboží (+7,4 % r/r) a zahraniční obchod ve výsledku měl ve 3Q velmi negativní příspěvek k HDP (-5,8 procentního bodu). Dokonce jde historicky o druhý nejhorší výsledek zahraničního obchodu (horší byl jen 2Q/2020 kvůli Covid-19). Na druhou stranu se nedokončená výroba aut (aut, kterým chybí některé díly s čipy) projevila v rekordním nárůstu zásob v objemu 5,9 % HDP. Tímto se dorovnal výpadek u exportu a výsledkem byl téměř nulový dopad do celkové změny HDP. Pokud se v dohledné době podaří nedokončená auta zkompletovat a exportovat, lze u těchto statistik očekávat opačný vývoj a konečný dopad na HDP by neměl být tak výrazný, jako bude třeba čistě u obchodní bilance. 

Mimo změny zásob zůstala další investiční aktivita firem velmi utlumená, fixní investice ve 3Q až nečekaně prudce klesly (-3,1 % q/q) a v meziročním srovnání téměř stagnovaly. Pokles investiční aktivity se týkal všech složek (obydlí, budovy, stroje, auta). 

Z pohledu nabídkové strany je obrázek růstu ekonomiky velmi podobný. Ve 3Q HPH (hrubá přidaná hodnota) vzrostla o 1,4 % q/q a meziročně byla vyšší o 2,9 % r/r.  Velké oživení nastalo ve službách, obchodě a dopravě (7,0 % q/q; 6,6 % r/r) a mimo služby také ve stavebnictví (+0,5 % q/q; 1,9 % r/r). Naopak výrazný propad nastal ve zpracovatelském průmyslu (-3,1 % q/q) kvůli odstávkám ve výrobě aut.

 

HDP – reálný růst

1Q/20

2Q/20

3Q/20

4Q/20

2020

1Q/21

2Q/21

3Q/21

    - q/q změna

-3,4 %

-8,9 %

6,8 %

0,7 %

-5,8 %

-0,4 %

1,3 %

1,5 %

    - r/r změna

-1,5 %

-10,9 %

-5,4 %

-5,3 %

-2,5 %

8,5 %

3,1 %

HPH – reálný růst

1Q/20

2Q/20

3Q/20

4Q/20

2020

1Q/21

 

 

    - q/q změna

-3,0 %

-9,5 %

7,2 %

0,9 %

-5,6 %

-0,4 %

1,0 %

1,4 %

    - r/r změna

-1,1 %

-11,1 %

-5,2 %

-5,0 %

-2,5 %

8,8 %

2,9 %

Zdroj: ČSÚ 

Nominální HDP (v běžných cenách) se ve 3Q dostalo již výrazně nad před-covidovou úroveň (4Q/19) a drží si vysokou dynamiku meziročního růstu (+7,8 % r/r). Reálné HDP (ve stálých cenách) je stále asi 3 procenta pod úrovní 4Q/19. Očekáváme, že tuto reálnu mezeru se podaří ekonomice zavřít v polovině příštího roku. Vysvětlením ve vývoji nominálního a reálného HDP je až nečekaně stabilní růst cenové hladiny. Deflátor HDP ve 3Q vzrostl o 4,6 % r/r a průměrné tempo růstu za poslední rok je 4,4 % r/r, což je nejvyšší hodnosta za poslední 2 dekády. 

Zvýšené inflační tlaky povedou ČNB k tomu, aby dál pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb ze současných 2,75 % výrazně nad 3 %. Rychlost zvyšování sazeb může nyní přibrzdit aktuální epidemiologická situace u nás i ve zbytku Evropy. Koruna na výsledky HDP výrazně nereagovala a obchodovala se lehce pod úrovní 25,6 CZK/EUR.