Průmyslová výroba – únor

Průmyslová výroba v únoru meziročně nečekaně poklesla o 2,6 % r/r (+0,3 % v lednu). Vůči lednu byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 2,0 % m/m, což je nejhlubší pokles za posledních 10 měsíců. Statistický úřad uvedl, že horší výsledek průmyslu ovlivnily také výpadky v dodavatelských řetězcích. Jedním z takových problémů mohou být nedostatečné dodávky čipů, které v letošním roce trápí hlavně automobilový průmysl. To se pak pravděpodobně odrazilo v tom, že klíčová výroba aut v únoru pokračovala ve výrazném poklesu (-8 % r/r vs. -9 % v lednu vs. +25 % v prosinci). Tento vývoj v únoru částečně kompenzoval vývoj v ostatních oborech – zpracování kovů (+2 % r/r), chemický průmysl (+4 % r/r).

Celkový obrázek se nemění a český průmysl táhne nahoru hlavně zahraniční poptávka. Celkové tržby sice klesly o 1 % r/r, ale z toho tržby na export vzrostly o 1 % r/r (vs. domácí -3 %). Pozitivním signálem je další růst nových zakázek (+7 % r/r), a to hlavně ze zahraničí (+9 % r/r).

V letošním roce se předstihové ukazatele v průmyslu u nás i v zahraniční dostávají na rekordní úrovně a pro průmysl signalizují dobrý výhled. Přechodně se hlavním omezením zdají restrikce na straně nabídky (čipy, omezení spojená s Covid-19). Pro letošní rok očekáváme růst průmyslové produkce kolem 9 %, který bude kompenzovat loňský propad (-8 %).

 

Obchodní bilance – únor

Obchodní bilance v únoru dosáhla přebytku 22,5 mld. korun (20 mld. v únoru 2020). Meziročně exporty vzrostly o 4 %, což bylo mírně více, než rostly dovozy (3 %). Celkové vývozy rostly, a to přes to, že exporty aut (-1 % r/r) opět klesly, když se kromě omezené poptávky projevují i problémy na straně výroby. Za období leden-únor obchodní bilance kumulativně vykázala přebytek 48 mld. korun (38 mld. vloni). Pro letošní rok čekáme přebytek obchodní bilance kolem 160 mld. korun.