Colt CZ: Projekce výsledků za 1. čtvrtletí 2022

Skok v tržbách a zisku v 1Q nadále tažený koupí Coltu

Společnost Colt CZ Group (dříve CZG) zveřejní hosp. výsledky za 1. čtvrtletí roku ve čtvrtek 26. 5. před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby meziročně vzrostly o 75,8 % na 3,576 mld. Kč. Největší část tohoto prudkého růstu je dána akvizicí americké společnosti Colt, která byla provedena loni v květnu. Mimo to předpokládáme i 7% organický růst tržeb. Marži upr. zisku EBITDA očekáváme na úrovni 20,8 %, kde mírný meziroční pokles z 21,3 % je dán právě začleněním Coltu, jehož provozy mají mírně nižší ziskovost než výroba skupiny v České republice. Upr. zisk EBITDA pak podle nás poroste o 71 % na 742,3 mil. Kč. Výrazný meziroční skok v odpisech a amortizaci pak znamená menší růst provozního zisku (+62 %) na 542,6 mil. Kč.

Na finanční úrovni čekáme překlopení do ztráty jednak kvůli vyšším úrokovým nákladům, ale i přeceňováním tzv. earn-outu. Společnost totiž v budoucnu může vydat 1,1 mil. akcií jako doplatek za akvizici Coltu (v závislosti na jeho ziskovosti) a tyto akcie jsou tedy chápány jako možný budoucí náklad. Vzhledem k tomu, že tržní cena akcií společnosti za 1Q výrazně vzrostla, roste i velikost tohoto nákladu (o cca 117 mil. Kč), zvyšuje se finanční ztráta a klesá účetní čistý zisk. Podotýkáme však, že jde o nehotovostní náklad, jelikož vydání akcií není spojeno s žádnou peněžní platbou.

Colt CZ proto nově reportuje i upravený čistý zisk, který tento earn-out vylučuje. U něj čekáme růst o 30 % r/r na 358,4 mil. Kč či 10,6 Kč na akcii.

Očekáváme potvrzení výhledu na tržby i zisk EBITDA

Colt CZ bude pořádat konf. hovor v den oznámení výsledků. Za klíčová témata považujeme (1) výhled na letošní rok, (2) potenciální pokrok s akvizicemi, které management naznačil na posledním konf. hovoru a (3) případné změny v poptávce ze strany ozbrojených složek po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Současný výhled počítá s tím, že by tržby měly vzrůst z 10,7 mld. Kč loni na letošních 14,4 – 14,8 mld. Kč a zisk EBITDA by pak měl činit 3 – 3,3 mld. Kč po loňských 2,17 mld. Kč. Očekáváme potvrzení tohoto výhledu managementem. Pokud by výsledky za 1Q zhruba odpovídaly našemu odhadu, společnost by podle nás měla za celý rok dosáhnout tržeb 14,6 mld. a zisku EBITDA 3,07 mld. Kč.

Rovněž je možné, že management poskytne nové informace k plánované změně dividendové politiky. Ta doposud počítá s výplatou alespoň 1/3 čistého zisku, ale dividenda 25 Kč/akcie navržená za loňský rok znamená 73% výplatní poměr. Vedení proto zvažuje trvalé zvýšení výplatního poměru.

Domníváme se, že management znovu potvrdí přetrvávající vysokou poptávku na trhu a zmíní i úspěšné začleňování Coltu do společnosti. Pokud se zhruba naplní naše očekávání a bude potvrzen výhled, očekávali bychom pozitivní reakci trhu.

 

colt-cz-e1q22-cz.pdf