ČEZ oznámí výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku v úterý 15. března před otevřením trhu.

Očekáváme mírný pokles tržeb i EBITDA, za kterým je především dekonsolidace bulharských a rumunských aktivit v průběhu minulého roku. Po očištění o tento vliv by byla EBITDA meziročně přibližně o 3 procenta vyšší. Pozitivní efekt vyšší realizované ceny elektřiny byl v minulém roce z velké části kompenzován prudkým růstem ceny emisních povolenek a zmíněným prodejem aktiv a výrazněji by se měl promítnout do čísel až v tomto roce. Za celý minulý rok management očekával průměrnou realizovanou cenu elektřiny na úrovni 52 EUR/MWh, vzhledem k vývoji ke konci roku očekáváme konečnou cenu ještě o něco vyšší (52,5 EUR). V porovnání s předchozím rokem se jedná přibližně o 15% nárůst. Vzhledem k vysoké volatilitě na trzích očekáváme podobně jako ve 3Q21 také solidní výsledek z obchodování s komoditami (kolem 2 mld. Kč).

Na základě rozhodnutí soudu musí Správa železnic uhradit ČEZu náhradu škody 858 mil. Kč za neodebranou elektřinu v roce 2011 a 700 mil. Kč na úrocích. Celkově tedy 1,56 mld. Kč (3 Kč/akcii), které by se měly projevit v číslech za 4Q21.

Za celý rok 2021 by podle naší projekce měla EBITDA dosáhnout 60,9 mld. Kč, tedy nad horním okrajem rozpětí výhledu managementu (59-60 mld. Kč). Také očištěný čistý zisk ve výši 22,6 mld. Kč by měl být nad výhledem (19-21 mld. Kč), především zásluhou zmíněného jednorázového zisku plynoucího z rozhodnutí soudu.

Pozornost investorů se bude upínat především k výhledu hospodaření v tomto roce, kde očekáváme na úrovni EBITDA růst o více jak 20 % k úrovni 75 mld. Kč. V posledních letech ČEZ zveřejňuje návrh dividendy až v dubnu či květnu, nicméně je možné, že v rámci nadcházejících výsledků již nějaká indikace zazní. Dividendu za minulý rok očekáváme ve výši 45 Kč na akcii, z čehož 42 Kč by bylo 100 % očištěného zisku a 3 Kč z divestice bulharských aktiv.

Celkově si myslíme, že pokud ČEZ naplní naše očekávání, mohlo by se to pozitivně projevit do ceny akcií. Ta podle našeho názoru doposud plně nereflektuje růst ceny elektřiny a její dopad do hospodaření. Rychlý růst průměrné ceny předprodané produkce a pozitivní výhled managementu by pak mohly část váhajících investorů přesvědčit o dobrém fundamentu společnosti.

 

cez-e4q21-cz.pdf