,,Pozorne sledujeme snahy vlád zabezpečiť pre občanov dostatok najpotrebnejšieho materiálu pre boj proti koronavírusu. Uvedomujeme si komplikovanosť situácie a to, že žiadna cesta dnes nie je istá. Preto sme využili kontakty v Číne a prostredníctvom našich partnerov sme sa pokúsili zabezpečiť pre obe krajiny  aspoň to najpotrebnejšie. Som rád, že dnes môžem povedať, že niektoré objednávky materiálu, za ktorý sme už zaplatili prvé 4 milióny, máme potvrdené a hľadáme spôsob, ako ho dostať do krajiny. Doprava sa však ukazuje ako jeden z najväčších problémov a nie je vylúčené, že napokon budeme musieť požiadať pri získavaní povolení o spoluprácu vlády,“  vysvetlil Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov J&T

,,Je potrebné otvorene povedať, že dnes pomoc nie je primárne o peniazoch, ale o schopnosti vôbec sa k tomuto materiálu dostať. Ďakujem Patrikovi Tkáčovi, že tento materiál dokázal zohnať a dal nám možnosť finančne sa k tejto akcii pripojiť,“ povedal Daniel Křetínský, predseda predstavenstva EPH.  

O konkrétnych množstvách a typoch objednávok zdravotnej pomoci a ich rozdelení budeme postupne informovať po ich dopravení na Slovensko, respektíve do Česka. Spôsob distribúcie materiálu budeme iniciovať prostredníctvom nadácií a krízových štábov jednotlivých krajín až po jeho fyzickom prebratí. Samozrejme sa sústreďujeme na chirurgické rúška, respirátory N95 a FFP3, ochranné rukavice, obleky a okuliare, ako aj testovacie sady.

Zvyšnú časť vyčlenenej sumy sú majitelia J&T a EPH pripravení smerovať do oblastí a foriem pomoci, ktoré krízové štáby oboch krajín definujú ako prioritné. Kým dnes sa hovorí predovšetkým o  ochranných prostriedkoch, už o niekoľko dní môžu chýbať nemocničné lôžka, či život zachraňujúce zdravotnícke vybavenie. Majitelia oboch skupín preto jasne deklarujú pripravenosť pomôcť tam, kde to obe krajiny budú potrebovať najviac.