Institutional Shareholder Services (ISS), mezinárodní poradenská společnost zabývající se analýzou a doporučeními pro investory v rámci hlasování na valných hromadách, doporučila schválit všechny body programu plánované mimořádné valné hromady (20. prosince). Valná hromada bude hlasovat především o akvizici Air Bank, navýšení kapitálu emisí nových akcií a dividendě ve výši 3 Kč na akcii.