GII meria inovácie na základe kritérií, ako sú inštitúcie, ľudský kapitál a výskum, infraštruktúra, úvery, investície, väzby, tvorba, využívanie a vstrebávanie znalostí a kreatívne výstupy. Podľa tejto metriky je svetovým lídrom v inováciách Švajčiarsko, ktoré nasleduje Švédsko, Spojené štáty, Veľká Británia a Holandsko. Z krajín V4 sa najlepšie umiestnilo Česko – na 24. mieste. Naopak, Slovensko je v porovnaní s našimi susedmi na tom najhoršie, keď sa umiestnilo hneď za Poľskom a štyri miesta za Maďarskom na 39. pozícii.  

Graf: Global Innovation Index 2020 (v bodoch)

/data/MediaLibrary/articles/18062/graf.jpgZdroj: www.globalinnovationindex.org