Inflace v červenci jen drobně zrychlila na 17,5 % r/r (17,2 % r/r v červnu). Vůči červnu se spotřebitelské ceny zvýšily v průměru o 1,3 % m/m. V inflační dynamice postupně dochází k jistému posunu, a to jak z hlediska m/m změny, tak i zpomalování meziročního nárůstu, které naznačují, že inflace se již blíží svému vrcholu. V rámci výsledků za červenec měl ke zrychlení inflace výrazný vliv nárůst cen potravin, energií v rámci bydlení a sezónní nárůst cen dovolených. Ceny zemědělských komodit naznačují, že růst cen potravin (19,3 % r/r) by měl v dohledné době vrcholit, ale u cen energií (elektřina, plyn) další výrazné nárůsty hrozí. Očekáváme, že inflace přestane zrychlovat a do konce roku bude kolísat v pásmu 17-19 %. Průměrná inflace za celý rok 2022 by měla být kolem 15,5 % (3,8 % v roce 2021). V příštím roce by měla inflace zvolnit, ale průměrná inflace by měla být kolem 8 %. Změnu sazeb ČNB (2T repo 7,00 %) na dalším zasedání (září) nečekáme.