Index cien potravín Organizácie Spojených národov v ostatných mesiacoch dynamicky rástol, až sa dostal na najvyššie úrovne od roku 2011. Stojí za tým kombinácia viacerých faktorov. Jednak nepriazeň počasia, vysoké teploty a extrémne suchá v Spojených štátoch spolu s rozsiahlymi požiarmi v Rusku, čo sa negatívne podpísalo na úrode obilnín. Problémy s transportom (a jeho výpadkami) ku konečným spotrebiteľom, ktorého ceny rástli aj pre drahšie palivá, priliali olej do ohňa drahších cien základných potravín. Navyše, dopyt po nich bol v čase koronareštrikcií a zatvorených gastronomických zariadení zvýšený, keď sa ľudia nedobrovoľne museli stravovať viac doma. Globálny rast cien potravín pritom zrejme ešte nepovedal posledné slovo pri pokračovaní všeobecne zvýšených inflačných tlakov. Vyššie ceny potravín sa najviac negatívne dotknú najmä chudobnejších krajín či všeobecnejšie chudobnejších vrstiev obyvateľstva, keďže vydávajú väčší podiel zo svojich príjmov na potraviny.

Graf: Index cien potravín Organizácie Spojených národov

/data/MediaLibrary/articles/20701/graf-index-cien-potravin-organizacie-spojenych-narodov.jpg