Společnost Home Credit oznámila za první polovinu roku čistou ztrátu ve výši 619 mil. EUR. Za tímto výsledkem je především výrazný nárůst tvorby opravných položek k úvěrům v důsledku pandemie Covid-19, jejího dopadu na jednotlivé ekonomiky a současným i očekávaným budoucím ztrátám z úvěrů. Objem poskytnutých úvěrů propadl o 20 % r/r na 16,2 mld. EUR. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl v prvním pololetí jen mírně na 6,2 % (z 5,6 % v 1H 2019). Generální ředitel Jean-Pascal Duvieusart zároveň uvedl, že výsledky neměly výraznější dopad na kapitálovou či likviditní pozici společnosti a ve 3Q se společnost opět vrátila do zisku.