Je pochopiteľné, že sprísňovanie finančných podmienok a rámci toho rast trhových úrokových sadzieb ako dôležitého diskontného faktora pri zastavení dodávania likvidity na trhy cez kvantitatívne uvoľňovanie tlačí nadol valuácie firiem. Tie agregátne klesli nadol až na úrovne dlhodobých priemerov, či dokonca mierne pod ne merané indexom budúcich ziskov k cenám. Akciové trhy sa tak môžu zdať relatívne atraktívne nacenené s príležitosťou nakúpiť za rozumné ceny.

Graf 1: Devaluácia amerických akcií pri rekordnej úrovni ziskov

/data/MediaLibrary/articles/21589/graf-1-devaluacia-americkych-akcii-pri-rekordnej-urovni-ziskov.jpg

Problémom však je, že ak je recesia naozaj za dverami, tak začnú klesať aj firemné zisky, s čím teraz konsenzus trhu nepočíta, no môže sa to čoskoro zmeniť, keď firmy začnú vydávať pri najbližších kvartálnych výsledkoch slabý guidance.

Graf 2: Výhľady ziskovosti firiem sú síce revidované nadol, ale zatiaľ sa nepočíta s jej poklesom

/data/MediaLibrary/articles/21589/graf-2-vyhlady-ziskovosti-firiem-su-sice-revidovane-nadol-ale-zatial-sa-nepocita-s-jej-poklesom.png

Pád projektovaných ziskov by znamenal, že aj pri zachovaní aktuálnych valuácií by akciové indexy mohli ešte ďalej klesnúť. Navyše, v prípade recesií sa akciové trhy obchodujú na ešte nižších valuačných násobkoch, ako sú tie už aktuálne. Sčítané a podčiarknuté, ostatný pokles akcií za prvý polrok by nemusel byť na konci, ak sa stane recesia realitou.

Graf 3: Valuácie akcií síce klesli pod dlhodobé priemery, no sú stále vyššie ako počas ostatných veľkých kríz

/data/MediaLibrary/articles/21589/graf-3-valuacie-akcii-sice-klesli-pod-dlhodobe-priemery-no-su-stale-vyssie-ako-pocas-ostatnych-velkych-kriz.jpg

Je však zaujímavé, že z veľkých mien na Wall Street takmer každý čaká koncoročnú úroveň indexu S&P 500 nad 4 000-bodovou métou, čo je vyššie v porovnaní s tým, kde zatvoril na konci prvého polroku (cca 3 785 bodov), hoci ciele sú systematicky znižované. Pamätajme, že konsenzus vždy zaostáva za realitou, a to aj smerom nahor, aj nadol. Ak v druhom polroku príde recesia, dnešné konsenzy budú opäť orezávané.

Graf 4: Vývoj konsenzov pre koncoročnú úroveň indexu S&P 500 v čase

/data/MediaLibrary/articles/21589/graf-4-vyvoj-konsenzov-pre-koncorocnu-uroven-indexu-s-p-500-v-case.png