Podľa najnovšej štúdie Global Wealth Report od švajčiarskej investičnej banky Credit Suisse, ktorá berie do úvahy držanie hotovosti, bankové vklady, cenné papiere, pohľadávky voči poisťovniam a nehnuteľnosti, pribudlo v minulom roku vo svete 5,2 milióna dolárových milionárov. Celkovo tak v minulom roku disponovalo majetkom v hodnote nad jeden milión dolárov až 56,1 milióna ľudí. Za týmto nárastom stála nepochybne rely na finančných trhoch, ako aj nárast cien nehnuteľností podporený nízkymi úrokovými sadzbami a celkovo mimoriadne uvoľnenou politikou centrálnych bánk vo svete. Po prvýkrát sa aj stalo, že dolároví milionári tvorili viac ako percento všetkých dospelých vo svete. Ich majetok dosahuje 191,6 bilióna dolárov, čo predstavuje zhruba 45 percent svetového bohatstva.

Graf 1 Pyramída rozloženia svetového bohatstva v roku 2020 a rozloženie bohatstva medzi dolárovými milionármi

/data/MediaLibrary/articles/19695/graf1-pyramida-rozlozenia-svetoveho-bohatstva-v-roku-2020.png

Zdroj: Credit Suisse/Global Wealth Report 2021

Najviac milionárov je v USA, kde ich žije takmer 22 miliónov. Za nimi nasleduje Čína so zhruba 5,3 milióna milionárov a Japonsko, kde ich je 3,7 milióna. V Európe žije najviac milionárov v Nemecku, až 2,95 milióna. 

Graf 2 Top 10 krajín podľa počtu dolárových milionárov (v miliónoch)

/data/MediaLibrary/articles/19695/graf2-2-top-10-krajin-podla-poctu.png

Zdroj: Credit Suisse/Global Wealth Report 2021

Najviac milionárov v dospelej populácii sa nachádza vo Švajčiarsku, kde je to až takmer 15 percent. Na druhom mieste je Austrália s 9,4 percenta milionárov, nasledovaná Spojenými štátmi, kde milionári predstavujú 8,8 percenta všetkých dospelých Američanov.

Graf 3 Top 10 krajín podľa podielu dolárových milionárov na dospelej populácii (v %)

/data/MediaLibrary/articles/19695/graf3-top-10-krajin-podla-podielu.png

Zdroj: Credit Suisse/Global Wealth Report 2021