Oživovanie americkej ekonomiky z koronašoku bolo doteraz pomerne dynamické a pretavovalo sa aj do zlepšovania pracovného trhu. Spojené štáty dokázali rýchlo obnovovať zaniknuté pracovné miesta počas koronakrízy a počet zamestnaných je už takmer na rekordných predpandemických úrovniach nad 152 miliónmi osôb. Miera nezamestnanosti je takisto v blízkosti predpandemických miním na úrovni 3,6 percenta a voľné pozície na trhu práce dokonca už prevyšujú počet nezamestnaných. Na jedného nezamestnaného pripadá približne 1,8 voľného pracovného miesta. Alebo, inak povedané, neobsadených miest je 11,34 milióna, čo je o 5,5 milióna viac ako počet hľadajúcich si zamestnanie. To, pochopiteľne, vytvára tlaky na rast miezd, ktoré sa zvyšujú vyše 5,5-percentnou medziročnou dynamikou, keď sa firmy snažia prilákať zamestnancov od konkurencie alebo udržať existujúcich. Rast platov je aktuálne výrazne nad dlhodobým trendom, čo vzbudzuje obavy najmä u centrálnych bankárov, keďže hrozí vznik cenovo-mzdovej špirály, ktorá bude prispievať k už vysokým inflačným tlakom. Fed preto dáva zelenú pre pomerne svižné zvyšovanie sadzieb.

Graf1: US non-farm payrolls, štatistika ukazuje počet zamestnaných v USA, po veľkom prepúšťaní počas koronakrízy prišlo rýchle najímanie

/data/MediaLibrary/articles/21270/graf1-us-non-farm-payrolls.png

Graf 2: Miera nezamestnanosti je takmer na predpandemických úrovniach

/data/MediaLibrary/articles/21270/graf2-miera-nezamestnanosti-je-takmer-na-predpandemickych-urovniach.pngZdroj: Bloomberg

Graf 3: Na jedného nezamestnaného pripadá približne 1,8 voľného pracovného miesta

/data/MediaLibrary/articles/21270/graf3-na-jedneho-nezamestnaneho-pripada-priblizne-1-8-volneho-pracovneho-miesta.png

Graf 4: Previs dopytu po ponuke na pracovnom trhu vedie k nadtrendovému rastu platov

/data/MediaLibrary/articles/21270/graf4-previs-dopytu-po-ponuke-na-pracovnom-trhu-vedie-k-nadtrendovemu-rastu-platov.png