Dlhé obdobie bez výraznejších poklesov nie je v histórii amerických akcií až také neobvyklé. Najdlhšie bolo v 90. rokoch minulého storočia, keď akciová rallye trvala v podstate dekádu bez vážnejšieho zaváhania a ťahal ju najmä silný rast zisku pri poklese výnosov dlhopisov a inflačných očakávaní. Nízka volatilita pritom zvykne reflektovať chuť po riziku a jej ďalší rast skutočne je aj v súčasnosti na mimoriadne vysokých úrovniach.

Zároveň však treba povedať, že nacenenie akcií je v podstate na úrovni technologickej bubliny z prelomu tisícročí. Trhoví hráči sa preto čoraz viac začínajú pýtať, ako dlho môže situácia rastu akcií na nové a nové maximá pri mimoriadne nízkej volatilite pokračovať. A to vzhľadom na zrelú fázu hospodárskeho cyklu a pri vysokých očakávaniach ohľadne doručenia prorastových reforiem zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa či neistôt týkajúcich sa politického vývoja v Európe.

Na druhej strane treba dodať, že vysoké valuácie nie sú samy osebe dôvodom na korekciu z krátkodobého hľadiska, ak reflektujú stabilné či dokonca zlepšujúce sa makroprostredie (čo je aj aktuálny prípad). Indikujú však zvýšené riziko korekcie.

Graf 1: Aj v minulosti existovali dlhé periódy bez podstatnejšej korekcie akciového indexu S&P 500

/data/MediaLibrary/articles/11260/graf1.pngZdroj: Goldman Sachs

Graf2: Volatilita je dobre ukotvená na nízkych úrovniach v porovnaní s 50. a 60. rokmi 20. storočia

/data/MediaLibrary/articles/11260/graf2.pngZdroj: Goldman Sachs