Najviac sa ich nachádza v Spojených štátoch, ktoré sa môžu pochváliť, že ich majú štyrikrát toľko ako ktorákoľvek iná krajina. Celkovo v USA žije viac ako 8,6  milióna dolárových milionárov vlastniacich majetok v hodnote takmer 23 biliónov dolárov. Na druhom mieste sa s veľkým odstupom nachádza Čína, ktorej 1,8 milióna najbohatších ľudí vlastní majetok za takmer päť biliónov dolárov. Tretie je Japonsko, kde je približne 1,6 milióna dolárových milionárov s celkovým majetkom 4,4 bilióna dolárov. Až za nimi nasledujú európske krajiny Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko, ktoré majú okolo jedného milióna dolárových milionárov s majetkom od 2,5 do 3,0 bilióna dolárov. V prvej desiatke sa ešte umiestnili Kanada, Južná Kórea, Austrália a Taliansko. Celkový počet dolárových milionárov vlani vzrástol o 1,9 percenta na 22,4 milióna a ich bohatstvo vzrástlo o 1,8 percenta na 61,3 bilióna dolárov. Nové maximum dosiahol aj podiel žien medzi milionármi, ktorý sa vyšplhal na hranicu 15,8 percenta.

Graf 1: Top 10 krajín s najvyšším počtom dolárových milionárov v roku 2018

/data/MediaLibrary/articles/14687/graff1.pngZdroj: Dailymail, podľa High Net Worth Handbook, Wealth-X

Štúdia zároveň prišla s predpoveďou vývoja svetového bohatstva v najbližších piatich rokoch, zohľadniac súčasnú úroveň bohatstva, odhad rastu počtu obyvateľov a očakávané investičné príležitosti. Pokiaľ však ide o prírastok nových milionárov, vhodné príležitosti na zbohatnutie sa objavujú v niektorých prekvapujúcich krajinách. Desiatka krajín, ktorá dosiahne najrýchlejšie tempo rastu bohatej populácie vlastniacej od 1 až po 30 miliónov dolárov (teda kategória označovaná ako High Net Worth alebo HNW), je veľmi pestrá. K najrýchlejšiemu rastu bohatého obyvateľstva dochádza v rozvíjajúcich sa krajinách Afriky, Ázie a Európy. Najväčší nárast v najbližších piatich rokoch zaznamená Nigéria nasledovaná Egyptom. Tieto krajiny budú ťažiť predovšetkým z vývozu svojho nerastného bohatstva a z iných komodít. Tretí sa umiestnil Bangladéš, ktorý zároveň zaznamená aj najvyšší nárast veľmi bohatých obyvateľov s majetkom nad 30 miliónov dolárov, keď predovšetkým čerpá z úspešnej urbanizácie a zo zvýšených investícii do infraštruktúry. V prvej desiatke sa umiestnili ešte tieto krajiny: Vietnam, Poľsko, Čína, Keňa, India, Filipíny a Ukrajina, ktoré zaznamenajú nárast na úrovni 9 až 10 percent. Zdrojom nárastu bohatstva v ázijských krajinách a v Keni sú predovšetkým väčšie štrukturálne investície. Čína profituje z komplexnej národnej ekonomickej agendy a európske krajiny Poľsko a Ukrajina zas z rastu domáceho priemyslu a z hospodárskych reforiem.

Graf 2: Top 10 krajín s najvyšším prírastkom bohatého obyvateľstva 2018 – 2023 (v %)

/data/MediaLibrary/articles/14687/grafe2.pngZdroj: High Net Worth Handbook, Wealth-X