Svojou výnosnosťou sa dokonca popri bitcoineakciách Tesly radí k tohtoročným investičným hitom. Jeho správanie je až neuveriteľné. Vezie sa na aktuálnom raste všetkých drahých kovov, ale jeho rast je omnoho výraznejší. Forsáž mu dodávajú očakávania zelenšej budúcnosti, pretože kov sa využíva ako katalyzátor znižujúci emisie uhlíka v benzínových motoroch. Investori očakávanú, že aj Čína začne postupne zavádzať prísnejšie ekologické štandardy. Zároveň mu hrá do karát aj environmentálny záväzok veľkých európskych krajín znižovať v najbližších desaťročiach počty naftových automobilov, na čo sa začínajú pripravovať aj svetové automobilky.

Ďalším dôvodom rastu ceny je aj veľký štrukturálny deficit na trhu, ktorý narušuje zásoby. Nárast v poslednom období našiel oporu predovšetkým v rastúcom dopyte, ktorý prevyšuje súčasnú ponuku o jeden milión uncí vďaka vyšším emisným normám a nedostatočnej produkcii. Tento 21-percentný deficit by sa mal v najbližšom období aj naďalej rozširovať, keďže s rastom produkcie to nevyzerá príliš ružovo. Najväčší producent Rusko sa nachádza na hranici svojich produkčných možností v objeme 10 miliónov uncí ročne. Ťažobná spoločnosť Anglo American Platinum ani neočakáva, že by sa pomery na trhu mali nejako výrazne meniť, a v tomto roku očakáva previs dopytu nad ponukou v objeme 54 ton. Šponovanie ceny komodity by však eventuálne mohlo viesť výrobcov autodielov vo väčšej miere nahradzovať paládium platinou, ktorá má rovnaké uplatnenie, ale v naftových motoroch.

Špekulantom by ich stávky na paládium mohol prekaziť ochabujúci predaj automobilov vo svete. V Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, sa odbyt v dôsledku epidémie koronavírusu vo februári prepadol medziročne až o 92 percent, čo jasne demonštruje negatívne dosahy nákazy a len prehlbuje útlm čínskeho automobilového sektora, kde predaje nových vozidiel klesajú posledné dva roky.

Graf 1 Vývoj ceny paládia za posledný rok (v USD za uncu)

/data/MediaLibrary/articles/16717/graf.pngZdroj: Bloomberg